GOCA

GOCA GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

Kwaliteitsdoelstellingen

ONAFHANKELIJKHEID| OBJECTIVITEIT| PROFESSIONALISME| KWALITEIT| UNIFORMITEIT


De onafhankelijkheid van de sector ten opzichte van zowel autorijscholen als garages blijft één van de beste garanties voor een objectieve evaluatie van de technische toestand van een voertuig en van de rijvaardigheid van de kandidaat-bestuurders.

De uniformiteit binnen de sector is ook een noodzaak om een dienst van hoogstaande kwaliteit te kunnen bieden aan de klanten. In 1999 behaalden de leden-ondernemingen en GOCA de ISO 9001-cerificatie voor de afdeling autokeuring. Voor de afdeling rijbewijs was dit ook een feit in 2007. Zo hebben de leden-ondernemingen aangetoond dat ze dankzij een allesomvattende benadering systematisch een kwaliteitsprodukt afleveren. De certificatie wordt jaarlijks door een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure.

Deze uniformiteit wordt des te meer benadrukt door het gevoerde aanwervings- en opleidingsbeleid. De selectievoorwaarden voor het personeel zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit, waardoor het noodzakelijke niveau aan professionalisme in de sector wordt gehandhaafd.

De doelstellingen van GOCA en van de leden-ondernemingen worden uitvoeriger beschreven in het Memorandum van de sector.

 

Beleid voor de doorstart naar GOCA+ voor 2018:

  • Ongoing business verzekeren
  • Regionalisering doorvoeren in werking en samenwerking binnen de sector en haar federatie
  • Personeel van GOCA:
    • Cartografie: wie doet wat voor wie? regionalisering in activiteiten, werking en processen
    • Retentie gericht op het behouden van de aanwezige en nodige competenties
    • Inventarisatie van ontbrekende competenties op weg naar GOCA+
  • Communicatie: vanuit de vaststelling dat de perceptie over de sector (en haar federatie) ten opzichte van de buitenwereld en externen (zeer) matig positief is zal ook in 2018 bewust gewerkt worden aan de verbetering hiervan.

Kwaliteitsdoelstellingen voor 2018:

De concrete kwaliteitsdoelstellingen voor 2018 zijn opvraagbaar bij de directie.


Objectifs GOCA