GOCA

Rijbewijs

Klachten- en verhaalprocedure

 

Tot wie moet u zich wenden ?


EERST

U wendt zich tot de verantwoordelijke van het examencentrum. Iets kalm bespreken kan veel oplossen.


NADIEN

Indien u met vragen blijft zitten kunt u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het examencentrum behoort. 


UITEINDELIJK

U mag contact nemen met het gewest waar uw examen werd afgelegd.

 

Voor het Vlaamse Gewest:
Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
GOB Brussel Mobiliteit
CNN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

rijopleiding@gob.brussels

 


U bent uitgesteld op het praktijkexamen ?


Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen mag u tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen in beroep gaan door binnen 15 dagen na het examen een aangetekend verzoekschrift te richten aan de Voorzitter van de Beroepscommissie van het gewest waar uw examen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet de naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer van de kandidaat verplicht vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend worden. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

 

Voor het Vlaamse Gewest:
Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

Voor hogervermeld verzoekschrift dient een bedrag van 12,50€ betaald te worden. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag moet gestort worden.

 

Voor het Brussels Hoofdstelijk Gewest:
GOB Brussel Mobiliteit
CNN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

Voor hogervermeld verzoekschrift dient een bedrag van 12,50€ betaald te worden op het rekeningnummer BE26 0912 3109 2829 met communicatie: "DSR/Beroep/NaamVoornaam"

Voor meer informatie: rijopleiding@gob.brussels