GOCA

Rijbewijs

De risicoperceptietest in het Vlaams Gewest


De risicoperceptietest is in Vlaanderen een onderdeel van het praktijkexamen, ongeacht het gekozen opleidingstraject. 

 

  • De computertest zal nagaan of u de verschillende potentiële gevaren op de weg kan herkennen. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.
  • U kan de risicoperceptietest afleggen in het vlaams examencentrum van uw keuze. De risicoperceptietest en de proef op de openbare weg zijn 2 luiken van het praktijkexamen. Daarom moeten beide onderdelen van het praktijkexamen in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

 

De test bestaat uit 5 films van 30 seconden.

Na afloop van ieder film, krijgt u een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

U moet minimum 6/10 behalen om te slagen.