GOCA

Autokeuring

Actualiteit

 

Periodiciteit van de bedrijfsvoertuigen

Nieuwe regels in het Waals Gewest vanaf 1 januari 2017

 

Op 1 januari 2017 zijn de regels inzake de periodiciteit van de keuring voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5T (categorie N2, N3, O3 en O4), alsook de ADR-voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, gewijzigd. Het Waals Gewest heeft de wijzigingen officieel gepubliceerd. De twee andere gewesten voorzien om dezelfde wijzigingen te publiceren.


De eerste periodieke keuring voor bovenstaande voertuigen vindt plaats 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit 1 jaar in plaats van 6 maand zoals voorheen. Hierdoor wordt het bonussysteem afgeschaft.

Deze nieuwe periodiciteit is voor het ogenblik enkel van toepassing in het Waals Gewest. Anderzijds is de nieuwe periodiciteit niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge van uitgevoerde keuringen vòòr 01.01.2017; maar enkel voor keuringsbewijzen afgeleverd vanaf 01.01.2017.

 


Het aantal onverzekerde voertuigen bij de autokeuring gehalveerd in 2015

Sinds 1 november 2013 wordt bij de autokeuring gecontroleerd of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is*. Deze maatregel is genomen om het aantal onverzekerde voertuigen op de Belgische wegen terug te dringen. Na amper 2 jaar wordt vastgesteld dat dit aantal met 45% gedaald is.

De eerste controles, uitgevoerd in november 2013, toonden aan dat 8.345 voertuigen, op de 241.025 voorgereden voertuigen, geen geldig verzekeringsbewijs aan boord hadden. In november 2015, bleken 5.186 van de 274.409 voorgereden voertuigen geen geldig verzekeringskaart te kunnen voorleggen. Dit is 1,89% van de voertuigen gekeurd tijdens die maand.

Brussel telt de sterkste daling

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt de sterkste daling. Het aantal onverzekerde voertuigen dat voorgereden wordt bij de Brusselse autokeuring is met 51% gedaald (1.083 in november 2013 en 592 in november 2015). In het Vlaamse Gewest is een belangrijke daling van 43% geboekt wanneer dezelfde maanden vergeleken worden (5.027 in november 2013 en 3.213 in november 2015). In het Waalse Gewest heeft ook een aanzienlijke daling van 47% plaatsgevonden (2.235 in november 2013 en 1.381 in november 2015).

De mogelijk onverzekerde voertuigen worden niet afgekeurd

Wie geen geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar krijgt een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". Een lijst met voertuigen die niet in orde zijn, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zodat zij de nodige opvolging kunnen verzekeren.Zaterdag 16 april 2016: Gratis weegactie voor kamperwagens bij de autokeuring

Elk jaar zorgen overladen of slecht onderhouden caravans en motorhomes voor ongevallen op de weg. Om kampeerders bewust te maken van de gevaren van fout laden, wordt op zaterdag 16 april 2016 in verschillende autokeuringscentra een gratis weegactie gehouden. GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en de kampeervereniging PASAR slaan de handen in elkaar om de kampeerders veilig op reis te laten vertrekken.

Overladen kampeerwagens remmen niet snel genoeg af
Een motorhome of caravan mag, samen met de trekauto, maximaal 3,5 ton wegen. Uit de weegactie van 2015 bleek dat 27 % van de caravans en motorhomes te zwaar geladen zijn. Dit is bijzonder gevaarlijk omdat de remafstand hierdoor beduidend langer wordt.

Bij de weegactie van 2014 liep dit aantal op tot 43%. De daling ten opzichte van 2014 toont aan dat de voorgaande weegacties geloond hebben. Kampeerders besteden duidelijk meer aandacht aan het zorgvuldig laden van hun kampeerinstallaties. GOCA en PASAR ijveren dit jaar opnieuw samen om het aantal overladen kampeerwagens tot een minimum te beperken.

Preventieve weegactie in Vlaanderen
Vijf autokeuringscentra in Vlaanderen zetten op zaterdag 16 april 2016 van 8u30 tot 14u00 de deuren open. De inspecteurs van de autokeuring voeren een informatieve weging uit waarbij berekend wordt of de kampeerinstallatie veilig geladen is. Hiernaast krijgen de deelnemers ook handige tips mee van de PASAR-kampeerconsulenten die ter plaatse paraat staan.

 

De kampeerders kunnen terecht bij de volgende keuringscentra:
West-Vlaanderen: keuringscentrum Brugge, KM nv., Kolvestraat 29, 8000 Brugge;

Limburg: keuringscentrum Hechtel-Eksel, AV-BTC nv., Eindhovensebaan 50, 3941 Hechtel-Eksel;

Antwerpen: keuringscentrum Kontich, AV-BTC nv., Neerveld 3, 2550 Kontich;

Oost-Vlaanderen: keuringscentrum Stekene, SBAT nv., Industriezone Kleine Akker, Zavelstraat 25 (ingang langs Bettestraat), 9190 Stekene;

Vlaams-Brabant: keuringscentrum Vilvoorde, AIBV nv., Schaarbeeklei 346, 1800 Vilvoorde.


Meer informatie over de weegactie en hoe zich goed voorbereiden op :
www.pasar.be/weegactie

 


De "oldtimer days" van de autokeuring

De erkende ondernemingen voor autokeuring, lid bij GOCA, organiseren, in samenwerking met de BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, «oldtimerdays» in verschillende keuringcentra. De eigenaars van oude voertuigen worden uitgenodigd om hun voertuig vrijwillig te onderwerpen aan een gratis test, gelijkwaardig aan de oldtimerkeuring, met als doel hen praktische informatie mee te geven. De oldtimer days vinden plaats op zaterdag in de volgende autokeuringcentra:

 

• 16/04/2016 in het centrum van Willebroek (AV-BTC)

• 23/04/2016 in het centrum van La Louvière (AIBV)

• 21/05/2016 in het centrum van Brakel (SBAT)

• 28/05/2016 in de centra van Bruges en Deerlijk (KM)

 


'Autokeuring APP': GOCA lanceert een nieuwe mobiele applicatie

GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, heeft een nieuwe mobiele applicatie ter bevordering van de modernisering van de klantendienst, en van de strijd tegen het onrustwekkend aantal te laat gekeurde voertuigen, ontwikkeld.

 

Autokeuring APP
De mobiele applicatie, waarvan de naam ‘Autokeuring APP' luidt, is nu beschikbaar op Google Play en heel binnenkort op Apple Store. De gebruikers geven de geldigheidsdatum in van hun laatste keuringsbewijs, of indien hun voertuig minder dan 4 jaar oud is, de datum vermeld op hun inschrijvingsbewijs. Ze ontvangen vervolgens een gratis reminder op hun smartphone die hen uitnodigt om tijdig naar de keuring te gaan, tips om hun bezoek goed voor te bereiden en inlichtingen over de risico's bij een laattijdige keuring. Een bijkomende reminder per email is eveneens voorzien.

De risico's bij laattijdigheid
Rijden met een voertuig dat slecht onderhouden is of zich in een slechte technische staat bevindt is gevaarlijk. Om een betere verkeersveiligheid te garanderen, is het noodzakelijk om op tijd de staat van uw voertuig te laten nazien in één van de 77 erkende autokeuringscentra.

GOCA en haar leden, wensen het publiek te sensibiliseren m.b.t de risico's bij het rijden zonder geldig keuringsbewijs. Naast het risico op een zware politieboete en het automatisch verlies van het recht op bonus bij de autokeuring, is vooral het risico om niet langer gedekt te zijn door uw verzekering die men in gedachte moet houden. Indien u een verkeersongeval veroorzaakt, en een oorzakelijk verband wordt vastgesteld met de technische staat van uw wagen, kan uw verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen. Dit wil zeggen dat u alle kosten zelf moet dragen.

In 2015, werden meer dan 800.000 voertuigen laattijdig voorgereden voor een volledige keuring, wat ongeveer 20% van de te keur

en voertuigen vertegenwoordigt.

Autosalon
De lancering van de APP vindt plaats op de stand van GOCA ter gelegenheid van de opening van het 94ste Autosalon, van 14 tot en met 24 januari 2016. GOCA verwelkomt u in de Patio op stand 02. De bezoekers kunnen de APP gratis downloaden en deelnemen aan de wedstrijd waarbij men één van de 5 iPhone 6S 64GB kan winnen.Autokeuring stelt bij 4 op 10 wagens foutieve bandenspanning vast

De Belgische autokeuringscentra controleerden op vraag van Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, de bandenspanning van de voertuigen die zich aanboden tijdens de maand september in één van de 77 keuringscentra. Veertig procent van de gecontroleerde wagens bleken met een foutieve bandenspanning rond te rijden. Met deze steekproef kondigt Recytyre het startschot aan van een nieuwe sensibiliseringscampagne die van start gaat op 5 oktober 2015. Een foutieve bandenspanning zorgt voor extra slijtage, een hoger brandstofverbruik, meer CO2-uitstoot, een slechtere wegligging, een grotere remafstand en een hoger risico op een klapband en heeft dus ook een rechstreekse impact op de verkeersveiligheid.

 

Bestuurders kunnen in de week van 12 oktober ook terecht bij enkele Belgische Makrovestigingen. Ze ontvangen er een gratis bandenspanningsmeter waarmee ze nadien makkelijk zelf maandelijks hun bandenspanning kunnen controleren. Indien ze tijdens hun bezoek vaststellen dat de bandenspanning niet correct is, kan dit ter plaatse in orde gebracht worden. Bestuurders besparen zo niet alleen op hun brandstofkosten, ze dragen ook bij aan een gezonder leefmilieu en een veiliger verkeer.

Meer info over het programma en waar je terecht kan, vind je op www.vergeetjebandniet.be


Recyclage van autowrakken

Febelauto is het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, die instaat voor de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken. Febelauto heeft een brochure opgesteld bestemd voor de houder van een voertuig in een zeer slechte staat. Zo komt hij te weten waar hij zijn voertuig gratis kan inleveren en laten recycleren. Gratis maar meestal krijgt de houder betaald voor zijn afgedankt voertuig. Hoeveel hij krijgt hangt af van de eventueel te hergebruiken wisselstukken, de staat van het voertuig en de marktwaarde van de metalen. Vandaag zijn er in België 126 erkende centra die afgedankte voertuigen mogen verwerken. De voertuigen worden ontdaan van alle gevaarlijke afvalstoffen, ontmanteld voor hergebruik en vervolgens gerecycleerd.

Meer hierover kan u te weten komen op www.febelauto.be.