GOCA

GOCA GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS

CITA

International Motor Vehicle Inspection Committee

 

CITA

CITA is de wereldwijde vereniging van organisaties die actief zijn in de sector van de verplichte periodieke keuring van motorvoertuigen en aanhangwagens. Het dagelijks beheer van CITA is gevestigd op de benedenverdieping van het GOCA-gebouw in Brussel.

Tot de leden van CITA behoren officiële instanties, keuringsbedrijven en fabrikanten van specifieke uitrusting in de sector. Momenteel telt de organisatie meer dan 117 leden in ongeveer 50 landen waardoor CITA als een wereldwijd forum voor informatie-uitwisseling fungeert. Door haar raadgevend statuut bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie is CITA actief in de uitwerking van aanbevelingen, die een basis vormen voor de aanpassing van de geldende regelgeving.

 

De heer Johan Cobbaut, als vertegenwoordiger voor GOCA, is lid van het Bureau Permanent alsook Voorzitter van CITA. De heer Luc Saeys, Technisch Directeur van SBAT, lid-onderneming van GOCA, en de heer Pascal Buekenhoudt, Project Office Manager bij GOCA, zetelen in de Algemene Vergadering.

 

CITA heeft in 2010 samen met een consortium gereageerd op een offertevraag om een emissiestudie uit te voeren, uitgeschreven door de Europese Commissie. De voornaamste doelstelling van de studie is de definiëring van een nieuwe testprocedure en de keuze van alternatieve uitrusting voor de meting van de emissies NO, NO2 en PM (particules measurement) bij dieselvoertuigen tijdens de periodieke keuring. CITA heeft de aanbesteding toegekend gekregen en is in 2011 gestart. GOCA heeft, als partner van CITA, een belangrijk deel van het onderzoek op zich genomen als projectleider voor het deel ‘literatuurstudie'.

 

Meer inlichtingen: www.cita-vehicleinspection.org