GOCA

Rijbewijs

Nieuwe reglementering A

 

WIJZIGINGEN MOTORRIJBEWIJS

Binnen de categorie A zijn volgende veranderingen in voege sinds 01/05/2013 :

Categorie A1: max. 125cc en 11 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg en driewielers tot maximum 15 kW.
Categorie A2: max. 35 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,2kW/kg. OPGELET: dit mag niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen.
Categorie A: alle twee-en driewielers vanaf 15 kW.

 

Ben je reeds in het bezit van een rijbewijs A1 of A2 en wil je het rijbewijs A2 of A behalen, dan moet je een praktijkopleiding volgen en het praktijkexamen voor de nieuwe categorie afleggen.

 

Ben je nog niet in het bezit van rijbewijs A1, A2 of A maar wil je daar verandering in brengen, dan dien je een theoretisch en praktisch examen af te leggen. kijk goed de minimumleeftijden na voor welk rijbewijs je in aanmerking komt!

 

Ben je in het bezit van een rijbewijs B afgegeven voor 1 mei 2011 dan mag je een motor categorie A1 besturen. Dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je effectief in het bezit zijn van een rijbewijs voor de categorie A1.

 

Ben je sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs B afgegeven vanaf 1 mei 2011, dan mag je een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat je 4 uur opleiding volgt in een erkende rijschool. Er zal een code 372 aangebracht worden op je rijbewijs. Het besturen van een motor categorie A1 is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je effectief in het bezit zijn van een rijbewijs voor de categorie A1.

 

 

Wat als je voorlopig rijbewijs afgeleverd werd vóór 01/05/2013 ?