GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de rijopleiding beter afstemmen op de noden van de stad en hierbij rekening houden met alle actoren betrokken bij de rijopleiding. Met een sterke hervorming van de rijopleiding en van de examens voor het behalen van het rijbewijs, wil de brusselse overheid toekomstige bestuurders beter vormen en voorbereiden, met het oog op een betere verkeersveiligheid en een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers. De aanpassingen worden in twee fasen gepland.

 

SINDS 30.04.2018

I. Zware overtredingen in het theorie-examen (enkel voor categorie B)
In het theorie-examen van de categorie B  wordt een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Dit werd ook geïmplementeerd in Vlaanderen en in Wallonië.
Het theorie-examen bestaat steeds uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen om te slagen. Bij een zware overtreding worden vijf punten afgetrokken, bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum negen lichte fouten of één zware en vier lichte fouten maken. Vanaf twee zware overtredingen is de kandidaat uitgesteld.

 


II. Examen met tolk ( voor alle categorieën)
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de kandidaat het theorie- en praktijkexamen in het Nederlands of in het Frans afleggen. De kandidaat die geen van deze twee talen machtig is, kan het examen afleggen in het Engels of in het Duits bijgestaan door een tolk, die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum.

 


III. Sancties ingevolge fraude of ordeverstoring tijdens het theorie-examen (voor alle categorieën)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om bijkomende sancties op te leggen aan kandidaten die betrapt worden op fraude of kandidaten die de orde verstoren. In beide gevallen zijn de kandidaten niet geslaagd voor het examen en worden zij uitgesloten om voor dit examen een nieuwe poging te ondernemen:
• gedurende 1 jaar in geval van fraude;
• gedurende 6 maanden in geval van ordeverstoring.

 


VANAF 01.11.2018

I. Vier praktische opleidingstrajecten (i.p.v. twee trajecten vandaag)


1.Stage min. 9 maanden
• Met begeleider
• Geen verplichte rijlessen

2.Stage min. 6 maanden
• Met begeleider
• Minimum 14 uur rijlessen

3.Stage min. 3 maanden
• Zonder begeleider
• Minimum 20 uur rijlessen

4.Geen stage (dus geen voorlopig rijbewijs)
• Zonder begeleider
• Minimum 30 uur rijlessen

De maximumduur van de stage, ongeacht het gekozen traject, zal steeds 18 maanden bedragen.II. EHBO-opleiding
Kandidaat-bestuurders zullen in Brussel een verplichte EHBO-opleiding moeten volgen om een rijbewijs B te kunnen behalen. In deze opleiding zal de kandidaat onder andere leren hoe hij het best reageert in geval van een ongeval.

Kandidaat-bestuurders die beschikken over een voorlopig rijbewijs, afgeleverd voor 1 november 2018, moeten deze opleiding niet volgen.

Meer informatie: www.eerstehulpopweg.brussels

 


III. Risicoperceptietest in het praktijkexamen
Het praktijkexamen van de categorie B wordt uitgebreid met een risicoperceptietest, zijnde een computertest die wordt afgelegd voor de proef op de openbare weg. Deze test zal nagaan of de kandidaat de potentiële gevaren op de weg kan herkennen.

 


IV. Handboek voor begeleiders en logboek voor kandidaat-bestuurders
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een handboek ontwikkelen met nuttige tips. Dit handboek zal ter beschikking worden gesteld aan alle personen die als begeleider willen optreden voor een kandidaat-bestuurder.
De kandidaat-bestuurders zelf, zullen een logboek dienen bij te houden met onder andere het aantal gereden kilometers en de rijomstandigheden (bv. weer, tijdstip, verkeersdrukte, ...).

 


V. Sancties ingevolge fraude of ordeverstoring tijdens het praktijkexamen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om bijkomende sancties op te leggen aan kandidaten die betrapt worden op fraude of kandidaten die de orde verstoren. In beide gevallen zullen de kandidaten niet geslaagd zijn voor het examen en zullen zij worden uitgesloten om voor dit examen een nieuwe poging te ondernemen:
• gedurende 1 jaar in geval van fraude;
• gedurende 6 maanden in geval van ordeverstoring.