GOCA

Rijbewijs

Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Begin augustus werd de hervorming van de rijopleiding in Brussel aangekondigd. De aanpassingen zouden in voege treden in de loop van 2018. Brussel wil de rijopleiding beter afstemmen op de noden van de stad en hierbij rekening houden met alle actoren betrokken bij de rijopleiding. Met een sterke hervorming van de rijopleiding wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekomstige bestuurders beter vormen en voorbereiden, met het oog op een betere verkeersveiligheid en een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers.

 

Wijzigingen onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Om de kandidaten zo goed mogelijk te informeren wordt deze pagina regelmatig aangepast naar de meest actuele en volledige beschikbare informatie.

 

I. Vier praktische opleidingstrajecten (i.p.v. twee trajecten vandaag)


1.Mix van vrije begeleiding en rijschool (nieuw)
• Minimum 14 uur rijschoolonderricht
• Minimum 6 maanden stage met begeleider
• Verplichte pedagogische vorming voor begeleiders

2.Rijschool zonder stage (nieuw)
• Minimum 30 uur rijschoolonderricht
• Geen verplichte minimumstage (dus geen voorlopig rijbewijs!)

3.Vrije begeleiding (zoals vandaag, maar met maximumstage beperkt tot 18 maanden)
• Geen verplicht rijschoolonderricht
• Minimum 9 maanden stage met begeleider
• Ondersteuningsaanbod voor begeleiders

4.Rijschool met stage (zoals vandaag)
• Minimum 20 uur rijschoolonderricht
• Minimum 3 maanden stage zonder begeleider

De maximumduur van de stage, ongeacht het gekozen traject, zal steeds 18 maanden bedragen!II. EHBO-opleiding
Kandidaat-bestuurders zullen in Brussel een verplichte EHBO-opleiding moeten volgen om een rijbewijs B te kunnen behalen. In deze opleiding zal de kandidaat onder andere leren hoe hij het best moet reageren in geval van ongeval.

 


III. Zware overtredingen in het theorie-examen
In het theorie-examen van de categorie B afgelegd in een examencentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Dit werd al geïmplementeerd in Vlaanderen en zal eveneens worden ingevoerd in Wallonië vanaf 01/01/2018.
Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen om te slagen. Bij een zware overtreding worden vijf punten afgetrokken, bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum negen lichte fouten of één zware en vier lichte fouten maken. Vanaf twee zware overtredingen is de kandidaat uitgesteld.

 


IV. Risicoperceptietest in het praktijkexamen
Het praktijkexamen van de categorie B wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test, zijnde een computertest die wordt afgelegd voor de proef op de openbare weg. Deze test zal nagaan of de kandidaat de potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.
De GOCA-Risk Perception Test bestaat uit vijf kortfilms, opgenomen in het dagdagelijkse verkeer vanuit het bestuurdersperspectief. Het scherm toont eveneens de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en beide buitenspiegels. De kandidaat moet aandachtig zijn voor alle elementen op het scherm en gericht kijken teneinde mogelijke risico's te kunnen inschatten waarbij andere weggebruikers voor, achter of naast hem betrokken zijn. Aan het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met vier antwoordmogelijkheden, waarbij meerdere (minimum één en maximum drie) goede antwoorden mogelijk zijn.

 


V. Handboek voor begeleiders en logboek voor kandidaat-bestuurders
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een handboek ontwikkelen met nuttige tips. Dit handboek zal ter beschikking worden gesteld aan alle personen die als begeleider willen optreden voor een kandidaat-bestuurder.
De kandidaat-bestuurders zelf, zullen een logboek dienen bij te houden met onder andere het aantal gereden kilometers en de rijomstandigheden (bv. weer, tijdstip, verkeersdrukte, ...).

 


VI. Examen met tolk (alle categorieën!)
De kandidaat die, noch het Nederlands, noch het Frans, machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen van alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Na de hervorming zal dit enkel nog mogelijk zijn in het Duits of het Engels.