GOCA

Rijbewijs

Theorie-examen met tolk / Theory exam with interpreter

 

De kandidaat die, noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is, mag het theorie-examen afleggen bijgestaan door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum. In het Vlaams Gewest zullen de examens vanaf 01.03.2017 enkel afgelegd kunnen worden in het Nederlands of met bijstand van een beëdigd tolk Frans, Duits of Engels.

 

De kandidaat, voor de categorieën AM, A, B en G, moet een bijkomende vergoeding betalen van €50 voor de bijstand door een tolk. De kandidaat, voor de categorieën C en D, dient een bijkomende vergoeding te betalen van €87. Gelieve hier de laatste tarievenlijst te vinden.

 

Indien u een theorie-examen met bijstand van een tolk wenst af te leggen, gelieve een afspraak te maken met één van de onderstaande examencentra. Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden. De theorie-examens met tolk categorie C en D kunnen afgelegd worden in de examencentra aangeduid met een *.

 

The candidate who, neither speaks French, Dutch or German, can pass the theory exam, assisted by an interpreter chosen by the examination center under the certified translators. From the 1st of March 2017, in the Flemish examination centers, the driving test can only be performed in Dutch or with the assistance of a sworn interpreter in French, German or English.

 

The candidate, for categories AM, A, B and G, has to pay an additional fee of € 50 for the assistance of an interpreter. The candidate, for categories C and D pays an additional fee of € 87. Please find here the latest price list.

 

If you wish to make a theory exam with the assistance of an interpreter, please make an appointment with one of the examination centers below. These exams may be organized in such a way that several candidates who speak the same language and understand, can be brought together. For theory exams category C and D with the assistance of an interpreter, please contact the examination centers indicated with an *.

 

Brusselse examencentra

Brussels examination centers

   

Examencentrum Schaerbeek

 

Kolonel Bourgstraat 118

1140 Brussel

02 726 91 52

 

Examencentrum Anderlecht

 

Werkstraat 3-9

1070 Brussel

02 529 07 74

 

     

Waalse examencentra

Walloon examination centers

   

Examencentrum Wandre*

 

Avenue de l'indépendance 103

4020 Wandre

087 57 20 30

 

Examencentrum Couillet*

 

Rue du moulin 7

6010 Charleroi

071 47 65 35

 

     

Vlaamse examencentra

Flemish examination centers

   

Examencentrum Bree*

 

Industrieterrein 'Peerderbaan" 1305

3960 Bree

078 05 90 33

 

Examencentrum Alken*

 

Industrieterrein 'Kolmen' 1216

3570 Alken

078 05 90 05

 

Examencentrum Deurne*

 

Santvoortbeeklaan 34-36

2100 Deurne

078 05 90 04

 

Examencentrum Sint-Denijs-Westrem*

 

Poortakkerstraat 131

9051 Sint-Denijs-Westrem

09 221 42 66