GOCA

Rijbewijs

Nieuwe reglementering

 

Vanaf 01/04/2014 moeten ALLE examenvoertuigen categorie BE,C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E en DE, ongeacht hun inschrijvingsdatum, voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 38 van het K.B. van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs. U kan deze voorwaarden terugvinden in de brochure per categorie, onder "HET EXAMENVOERTUIG - Voertuigen voor de eerste maal ingeschreven na 04/09/2005".

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 wordt de reglementering inzake het rijbewijs B aangepast. De nieuwe reglementering treedt in voege op 03/02/2014 !

 

IN HET KORT: WAT VERANDERT ER ?

• Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens categorie B (bepaalde uitzonderingen).
• Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
• De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs 36 maanden worden vermeld.
• Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.
• Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
• Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
• Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

 

NIEUWE BROCHURES

   Theorie              Praktijk

 


Heb je een rijbewijs A- (beperkt vermogen) sinds ten minste 2 jaar en behaald vóór 1 mei 2011 ?

dan kan je dit omwisselen tot en met 30 april 2014 bij je gemeentebestuur voor een rijbewijs A zonder beperking

Heb je een rijbewijs A- (beperkt vermogen) sinds ten minste 2 jaar en behaald tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013 ?

dan kan je dit omwisselen gedurende 1 jaar (dus tot 3 jaar na de datum van afgifte van het rijbewijs A-) bij je gemeentebestuur voor een rijbewijs A zonder beperking

Afleggen theorie- en praktijkexamen zonder rijksregisternummer

Indien u geen rijksregisternummer hebt, dan moet u in het bezit zijn van een titularisnummer om een theorie- of een praktijkexamen te mogen afleggen. Dit titularisnummer dient u aan te vragen in de gemeente waar u uw domicilieadres heeft.