GOCA

Autokeuring

Waals Gewest - Oldtimerkeuring

De voertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als oldtimer, of voor een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor oldtimers uitgereikt, de plaat "O".


Beperkt toegelaten tot het verkeer

De voertuigen die sedert meer dan 25 jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

• commercieel en professioneel gebruik
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
• gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

 

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

• old-timermanifestaties
• proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

 

Wat wordt er gekeurd?

De oldtimerkeuring verloopt overeenkomstig de bepalingen van de Ministeriële Instructie.

 

Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

• een keuringsbewijs met de vermelding «Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien»
• een aanvraag om inschrijving als oldtimer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.

 


31 mei 2018: De oldtimers regelmatig naar de keuring

 

De Waalse Regering heeft de Verordening goedgekeurd die vastlegt dat oldtimers ook aan een periodieke technische keuring onderworpen zijn. Opgelet! De hieronder beschreven modaliteiten zijn enkel van toepassing onder voorbehoud van publicatie van de Verordening in het Belgisch Staatsblad. Gelieve regelmatig deze pagina te raadplegen

 

Er zijn 4 mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig ingeschreven onder een «O»-kentekenplaat:

1. Voertuigen die minder dan 30 jaar oud zijn: jaarlijkse periodieke keuring.
2. Voertuigen vanaf de leeftijd van 30 jaar tot 50 jaar: keuring met periodiciteit van 2 jaar.
3. Voertuigen vanaf de leeftijd van 30 jaar tot 50 jaar die van historisch belang zijn: geen periodieke technische keuring.
4. Voertuigen die meer dan 50 jaar oud zijn: geen periodieke technische keuring.

 

Overgangsperiode voor de voertuigen die minder dan 30 jaar oud zijn
Een overgangsperiode is voorzien voor de eigenaars van voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn en die al ingeschreven zijn onder « O »-kentekenplaat. Zij dienen hun voertuig bij de keuring voor te rijden binnen de 3 jaar.

 

Het begrip « historisch belang 

Het voertuig wordt beschouwd als van historisch belang indien aan alle 3 volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. het werd gebouwd of voor het eerst in het verkeer gesteld minstens dertig jaar geleden,
2. het voertuigtype wordt niet meer geproduceerd,
3. het heeft zijn historisch karakter bewaard, is in oorspronkelijke staat behouden, en er werd geen enkele essentiële wijziging uitgevoerd op de technische karakteristieken van de belangrijkste onderdelen.

Het nagaan van het historisch karakter en de afgifte van een keuringsbewijs zonder einddatum voor de geldigheid ervan vinden plaats in een autokeuringscentrum.

 

De keuring

De keuringen worden uitgevoerd in functie van de datum van de 1e inverkeerstelling van de voertuigen: de staat van het voertuig wordt vergeleken met de technische normen die van toepassing waren bij de eerste inverkeerstelling. De gekeurde componenten hebben betrekking op:
• de identificatie van het voertuig (chassisnummer, documenten van het voertuig)
• de uitlaat (controle van de luchtverontreiniging)
• de remmen (controle van de remwerking, de remdoelmatigheid en de asymmetrie)
• de ophanging
• de signalisatie (lichten en reflectoren)
• de zichtbaarheid (achteruitkijkspiegels, voorruit)
• de mechanica (controle van de stuurinrichting, de assen, de wielen, de banden, de corrosie en de aanwezigheid van speling in het aandrijvingsmechanisme)

De defecten vastgesteld op de voertuigen worden onderverdeeld in 3 categorieën (minor, major en kritiek), die leiden van een eenvoudige waarschuwing tot een verbod tot het verkeer.

 

De gebruiksvoorwaarden
De huidige gebruiksbeperkingen betreffende oldtimers blijven onveranderd.